1 – Deelname en risico’s
a) Deelname aan de lessen, workshops is op uw eigen risico. Elke deelnemer verklaart met zijn deelname aan lessen en workshops de voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden. Dat hij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie van enige aansprakelijkheids claims vrij waart.
b) De lessen zijn een relatief veilige activiteit. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energie blokkades. Ook is het verstandig naar uw lichaam te luisteren en uw grenzen niet te overschrijden om blessures te voorkomen.
2 – Betaling
a) Betaling van de lessen voor aanvang van de 1e les..
2 dagen van te voren overgemaakt op de bankrekening of bij te kort dag contant voor aanvang les.
b) Betaling van workshops: de inschrijving is pas definitief na betaling, overmaken aan E.Meulenbroek op het ABN-AMRO bankrekeningnummer: 60.65.74.190 ten name van E. Meulenbroek. IBAN: NL41ABNA0606574190.
c) Betaling van reizen: 50% op dag van inschrijving en het restbedrag (50% van het totale bedrag) 9 weken voor de startdatum van de reis op bovenstaand rekeningnummer van E.Meulenbroek.
3 – Annulering
a) Na het inschrijven voor een workshop en u annuleert dan binnen 24 uur, dan krijgt u het geld 100 % retour
b) Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum van workshop rekenen wij 50% van het volledige bedrag en bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum 75%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening.
Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
b) Cursussen/workshops met gastdocenten uit China: Bij annulering tot 6 werken voor de startdatum van een cursus/workshop worden er annuleringskosten ter hoogte van € 50,- (verwerkingskosten) in rekening gebracht. Bij annuleringen tot 14 dagen voor de startdatum rekenen wij 60% van het volledige bedrag en bij annuleringen tot 7 dagen voor aanvang 80%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening. Bij verhindering is het altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
c) Reizen: Bij annulering van een reis brengen wij het volledige bedrag van de reis in rekening. Het is toegestaan om een vervangend persoon dan deel te laten nemen.
d) Qi-treatment: Bij annulering tot 24 uur voor de afgesproken massage kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na 24 uur voor de afgesproken massage wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
4 – Wijziging of annulering van een cursus/workshop
Tipica Erica heeft het recht lessen, workshops te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten terugbetaald.
Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*
Website